Veri Gizliliği | Borusan Otomotiv Premium Kiralama

VERİ GİZLİLİĞİ

BORUSAN OTOMOTİV PREMİUM KİRALAMA VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. ("Borusan Otomotiv Premium") tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Borusan Otomotiv Premium tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Borusan Otomotiv Premium veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Borusan Otomotiv Premium’un ya da Borusan Otomotiv Premium’un iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Borusan Otomotiv Premium’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Borusan Otomotiv Premium’un insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi olup, bu kapsama örneğin, Borusan Otomotiv Premium’un ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, aldığınız veya alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün veya hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti de girmektedir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Kişisel verileriniz, Borusan Grubu Şirketleriyle ve Borusan Otomotiv Premium’un hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Borusan Otomotiv Premium’un ya da Borusan Otomotiv Premium’un iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Borusan Otomotiv Premium’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Borusan Otomotiv Premium’un insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesi olup, bu kapsama örneğin, Borusan Otomotiv Premium’un ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, aldığınız veya alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün veya hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti de girmektedir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri Borusan Otomotiv Premium yukarıda belirttiğimiz amaçlarla kişisel verilerinizi, Borusan Otomotiv Premium temsilcileri, yetkili satıcılar ve yetkili servisler, Borusan Otomotiv Premium’un ve/veya grup şirketler için aracılık veya acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü 3.kişiler, anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar, anketler, İnternet siteleri, akıllı cep telefonları ile tabletlerdeki mobil uygulamalar üzerinden yapılmış olan başvurular veya girilmiş olan veriler, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, SMS kanalları, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı veya dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, Kredi Kayıt Bürosu vb gibi yöntemler ile müşterilerimiz ile iletişime geçtiğimiz veya ileride iletişime geçebileceğimiz diğer kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 6 ve 7 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Borusan Otomotiv Premium’e yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Borusan Otomotiv Premium tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

f) Borusan Otomotiv Premium’un İletişim Bilgileri
Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren dilekçeyi Harbiye Mah. Asker Ocağı Cd. Süzer Plaza No:6 Kat:4 Şişli İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

PREMIUM KİRALAMA İLETİŞİM MERKEZİ VE
7/24 ACİL YOL YARDIM

Premium Kiralama Ekibi olarak, kiralama süresince konforunuz ve keyfiniz için çalışıyor olacağız.
Tüm ihtiyaçlarınız için 0850 252 4444 no’lu Premium Kiralama İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Acil durumlarda ise 7/24 hizmet veren 444 22 99 no’lu Yol Yardım Merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.